Brainobrain®

19th Regional Abacus Competition 21st March 2010
Gurgaon.


BRAINOBRAINfest 2010 Result

 

Please click for Result

DLF-II SOUTH CITY-I
SEC-14 SOUTH CITY-II
SEC-4 SUSHANT LOK
SEC-17B UPPAL SOUTH END

Brainobrain Photo gallery

 

 

 

 

 

SEC -4
Champions

1.

MISHTHA A1

2.

GORANSHI C1

3.

SAKSHI  MANCHANDA C2

4.

AMAN  RAO C2

5.

NIKSHIT GOGIA E2

 

Gold Toppers

1.

ARUSHI  BANSAL C1

2.

KANIKA  SANON C2

3.

CHETANYA KOTI C2

4.

SNEHA AHOOJA E2

5.

ABHISHEK VASHISHT H2

6.

SHASHWAT AWASTHI H2

7

PRIYAL KHATTAR H3

8.

AAINA SHARMA H3

 

Silver Toppers

1.

UDAYSHYA  CHUGH B2

2.

PRATHAM  CHAWLA C1

3.

SHUBHI  BHATNAGAR C1

4.

VAIBHAV  KAPOOR C2

5.

VAISHNAVI  BHATNAGAR C2

6.

VASU GUPTA G2
Top