Brainobrain®

19th Regional Abacus Competition 21st March 2010
Gurgaon.


BRAINOBRAINfest 2010 Result

 

Please click for Result

DLF-II SOUTH CITY-I
SEC-14 SOUTH CITY-II
SEC-4 SUSHANT LOK
SEC-17B UPPAL SOUTH END

Brainobrain Photo gallery

 

SUSHANT LOK
Champions

1.

KANISHK   RAJ A1

2.

SHREYA   YADAV A2

3.

SHRUTI  YADAV A2

4.

LAKSHAY  KUMAR B2

5.

MANVI AGARWAL D2

6.

MANSI AGARWAL D2

7.

RAJANI GOUDAR G2

 

Gold Toppers

1.

ANIRUDH KRISHNA T1

2.

RAHUL  PAL B1

3.

SAMYAK  JAIN B1

4.

SNEHA  MATHUR B1

5.

SARA  JAIN B1

6.

ISHAN  BASU B1

7.

SATVIK B1

8.

SANJANA  TAGGAR B2

9.

KOPAL  SHARMA B2

10.

YOGEETA B2

11.

KARANDEEP  SINGH B2

12.

MISHA  C  FRANCIS C1

13.

YUTIKA C1

14.

SIVCON C2

15.

ROHIT E1

16.

CHAITALI CHANDWANI E2

 

Silver Toppers

1.

M. MUZHEIR  AHMED B2

2.

ISHITA  MEHTA C1

3.

NITANT C1

4.

SWEETY C2

5.

TARUSHI SAINI D2
Top