Brainobrain®

20th Regional Abacus Competition 11th April 2010
Punjab.


BRAINOBRAINfest 2010 Result

 

Please click for Result

AGGAR NAGAR

PANCHKULA

AMRITSAR

PATIALA

GHUMAR MANDI

SAMAANA

MODEL TOWN, JALANDHAR

SARABHA NAGAR

MODEL TOWN, LUDHIANA

SEC-7 CHANDIGARH

Photo Gallery

 

SEC-7 CHANDIGARH
Champions

1.

Navjot singh sandhu A2

2.

Sarthak mittal Z

3.

N.Sushain T2

4.

Navdeep sandhu A3

5.

Dhruv C3

 

Gold Toppers

1.

Nivriti bajwa T1

2.

N.Greeshma T1

3.

Zorawar Singh T1

4.

Kuvam singh T1

5.

Kartik mann T2

6.

Yasvir malhan A2

7.

yush saini A2

8.

Chandresh B1

9.

Puneet kaur B1

10.

Tavprasad singh B1

11.

Vaibhav sandhir B1

12.

Navkanwal kaur C2

13.

Udit arora C3

14.

Satvik D1

15.

Kshitij singh D2

16.

Navrozh E2

17.

Navika sandhir F2

18.

Tarun panghal F2
Top