Brainobrain®

20th Regional Abacus Competition 11th April 2010
Punjab.


BRAINOBRAINfest 2010 Result

 

Please click for Result

AGGAR NAGAR

PANCHKULA

AMRITSAR

PATIALA

GHUMAR MANDI

SAMAANA

MODEL TOWN, JALANDHAR

SARABHA NAGAR

MODEL TOWN, LUDHIANA

SEC-7 CHANDIGARH

Photo Gallery

 

SUNDER NAGAR
Champions

1.

Dikshita jain B2

2.

Shubham arora H3

 

Gold Toppers

1.

Yuvraj B2

2.

Vaibhav jain B2

3.

Dipti jain B2

4.

Aastha jain B2

5.

Shreya jain B2

6.

Rajat jain B2

7.

Lavish jain B2

8.

Sherry Walia B3

9.

Sneha jain C2

10.

Karan jain C2

11.

Arunika jain C2

12.

Bhavya jain C2

13.

Samyak jain C2

14.

Jayant jain C2

15.

Nitish jain E2

16.

Pranav jain E2

17.

Aryan jain E2

18.

Sejal jain H2

 

Silver Toppers

1.

Akanksha jain C2

2.

Divyam jain C2

3.

Prashant jain C2

4.

Mukul sachdeva C3

5.

Rashita gupta E1

6.

Arham jain E2

7.

Pridhi jain E2

8.

Chetan E2

9.

Anubhav jain H2

10.

Samyak Jain H2

11.

Himani jain H3
Top