BOB

27th Regional Abacus Competition 21st August 2011
Punjab.BRAINOBRAINfest 2011 Result

 

Please click on the Centre name

AMRITSAR - ANAND AVENUE

MANDI GOBINDGARH

AMRITSAR - RANI KA BAGH

MOHALI

CHANDIGARH - SECTOR-7

MUKERIAN

CHANDIGARH - CREATIVE ARTS, SECTOR-33

PATIALA - SIRHIND ROAD

LUDHIANA - GHUMAR MANDI

PATIALA - OFFICER'S ENCLAVE

LUDHIANA - SUNDER NAGAR

PATIALA - KISHORE COLONY

LUDHIANA - MODEL TOWN

PANCHKULA - CREATIVE ARTS, SECTOR-8

LUDHIANA - BRS NAGAR

PANCHKULA - SECTOR -16

LUDHIANA - BHANDARI STREET

SAMAANA

ZIRAKPUR

 

 

 

 

 

 

LUDHIANA - SUNDER NAGAR

Champions

1.

AGAM JAIN T2

2.

MAHIP JAIN C1

3.

DEEPTI JAIN F2

4.

MUKUL SACHDEVA F3

 

 

Gold Toppers

1.

RAJVANSH KATARIA T2

2.

CHIRAYU JAIN A2

3.

ARJUN JAIN A2

4.

LAGAN SETHI C2

5.

ARPIT JAIN C2

6.

BHAVYA JAIN F2

7.

DIPTI JAIN F3

8.

NITISH JAIN H2

9.

PRANAV GUPTA F1

 

 

Silver Toppers

1.

DHRUV JAIN T1

2.

ARNAV JAIN T1

3.

KANUPRIYA A3

4.

KASHISH JAIN C2

5.

SIDHARTH C3

6.

AASTHA JAIN F2

7.

SNEHA JAIN F2

8.

DIKSHITA JAIN F3

9.

JAYANT JAIN F3

10.

CHETAN H2