Brainobrain®

24th Regional Abacus Competition 10th Oct 2010
Vizag.


BRAINOBRAINfest 2010 Result

 

Please click for Result

DHYAN ABACUS - MVP COLONY

SAI ABACUS - SEETHAMMADHARA

OFFICIAL COLONY

SIDDHI ABACUS - KIRLAMPUDI

SADHANA ABACUS - MURALINAGAR

UKKUNAGARAM

SAI ABACUS - NAD

VAMA ABACUS -NARASIMHANAGAR

 

 

AP photo Gallery

 

 

 

SIDDHI ABACUS - KIRLAMPUDI
Champions

1.

SHREYAS PATNAIK A1

2.

SHRUTI NAIDU A3

3.

ANOOP REDDY G B2

4.

ANEESH AVS B3

5.

CHETAN SAHRUDHAI C2

6.

SAM RAJU C3

7.

SIRITHANMAI V C4

8.

HARISH CHANDRA BG D1

9.

SANJANA D4

10.

SAI AKASH S F2

11.

ABHISHEK D F3

12.

LAKSHMAN SAMVITH D F4

13.

AMRUTHA VARSHINI D G2

14.

SAYI RAKESH PJ G3

15.

SAYANTI GHOSH I3

16.

APUROOP M I4

17.

KOWSHIK CSS Z

18.

SHIVNAG SISTA Z

 

 

Gold Toppers

1.

SRIRAM M A2

2.

ESWAR B A3

3.

PALLAVI M A3

4.

ASHISH A B2

5.

NEHA GANDHI DK C3

6.

MIR FAYAZ ALI  F2

7.

SHIBAYANI BISWAS F4

8.

DHRUTHI S G2

9.

HANU SIDDANTH RAPETI G3

10.

LOKESHVAR P H3

11.

AISHWARYA A I3

12.

SAKET GARG I4

13.

KOUSALYA K J3

 

 

Silver Toppers

1.

SAI DHARMIK REDDY D A1

2.

KIRLA VINAESH A2

3.

RUTHVIK S B1

4.

YASHWANT P B2

5.

PRANAV KRISHNA P B3

6.

SAI SHIRISH K B3

7.

VIDHAN G D4

8.

PRARTHANA SURANA  F4

9.

MANASA M G2

10.

FALGUNA KUMAR VARMA K G3

11.

PRUDHVI RAJ NAIDU K G4

12.

PRAMOD REDDY D I3

13.

SHREYA GUPTA T2

 

Bronze Topper

1.

VAISHNAVI PRABHAKAR A3

2.

NIKHIL PAUL B2

3.

UDAY VEERAJ B3

4.

SAMANYU S C2

5.

ABHISHEK MUHURI C3

6.

RAVI KANTHA VARMA K F2

7.

CHAITANYA AK G3

8.

VINDHYA VASINI DEVI K G3
Top