Brainobrain®

24th Regional Abacus Competition 10th Oct 2010
Vizag.


BRAINOBRAINfest 2010 Result

 

Please click for Result

DHYAN ABACUS - MVP COLONY

SAI ABACUS - SEETHAMMADHARA

OFFICIAL COLONY

SIDDHI ABACUS - KIRLAMPUDI

SADHANA ABACUS - MURALINAGAR

UKKUNAGARAM

SAI ABACUS - NAD

VAMA ABACUS -NARASIMHANAGAR

 

 

AP photo Gallery

 

 

UKKUNAGARAM
Champions

1.

VENKATA HARSHA CH B1

2.

CHANAKYA VARMA DS C1

3.

ANANYA K D3

4.

BASAVA RAJ K G4

5.

RAHUL REDDY P T1

6.

YASHWANTH KOLLI T2

7.

MAHESH ANAND P T3

8.

BHASKAR K T3

9.

DHANA TEJASWI T4

10.

SASANKH Z

 

 

Gold Toppers

1.

SHARMANA GHOSH A1

2.

HARI KAMAL P B1

3.

SIRI CHANDANA BA B3

4.

SRIYA AL E3

5.

SAI RUTHWIK BVN F3

6.

SARSHA SAI H4

 

 

Silver Toppers

1.

VISWAJENITH P B3

2.

INDEEVARA C2

3.

SAURAV MUKHERJEE C3

4.

VISHAL VIVEK C4

5.

SAMANYUSREE V D1

6.

SREE HARSHA T D2

7.

SRI RAM K D3

8.

ABINAYA TAMPANA T1

 

Bronze Topper

1.

SRI RISHITHA K D2

2.

SAI DINAKAR K D3

3.

VISHNU TEJA A D4

4.

YASHASHWINI T1

5.

DRISHTI DAS T2
Top